SPINNING
NORMALNY [zł]
ULGOWY [zł]
Bilet jednorazowy
15
12
Karnet miesięczny
  • 1x w tygodniu
50
40
  • 2x w tygodniu
80
70
  • 3x w tygodniu
100
80
Karnet semestralny
  • 1x w tygodniu
160
140
  • 2x w tygodniu
240
210
  • 3x w tygodniu
300
260


*karnety (opłaty) ulgowe przysługują dzieciom i młodziezy uczącej się do 26. roku życia, studentom UMCS, pracownikom UMCS, emerytom, rencistom, kombatantom, os. niepełnosprawnym oraz posiadaczom Kart Absolwenta UMCS - na podstawie ważnego dokumentu

Informacje i zapisy telefonicznie 81 533 20 58 (poniedziałek - piątek w godzinach 06:00-21:40, sobota - niedziela 08:00-20:00) lub osobiście w kasie Centrum Kultury Fizycznej UMCS