CHIST-ERA międzynarodowy konkurs ICT

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal do 15 stycznia 2019 r. W marcu 2019 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy.

W konkursie można sfinansować m.in.: zatrudnienie zespołu badawczego, zakup aparatury naukowo-badawczej (maks. do 500 000 PLN), urządzenia i oprogramowanie (koszty urządzeń innych niż sprzęt badawczy, a także koszt zakupu oprogramowania instrumentalnego), materiały, outsorcing, wyjazdy służbowe (podróże, udział w konferencjach itp.), koszty transferu wiedzy, wizyty i konsultacje współpracowników zewnętrznych, koszty publikacji.

Elektroniczny system składania wniosków (ESS) w konkursie CHIST-ERA Call 2018 będzie dostępny na stronie programu: http://www.chistera.eu/.  

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Kraje biorące udział w konkursie: Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania**.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ACAI)
**tylko w obrębie drugiego tematu konkursu (SDCDN) 

Źródło: NCN (szczegółowe informacje).


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  

tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.plm.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 października 2018