Centrum Współpracy Międzynarodowej

Do głównych zadań Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) należy wspieranie środowiska akademickiego w rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej w następującym zakresie:

  1. obsługa umów ramowych UMCS o współpracy zagranicznej (aktualne zestawienie umów międzynarodowych znajdą Państwo tutaj);
  2. wspieranie procesu umiędzynarodowienia kadry naukowej oraz obsługi naukowców-obcokrajowców (w tym wyróżnienie HR Excellence, Welcome Center for Foreign Academics);
  3. obsługa i wsparcie pozyskiwania środków zewnętrznych na międzynarodowe przedsięwzięcia badawcze, m. in. z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów międzynarodowych NCN, NCBiR, NAWA i innych. Informacje o aktualnych naborach wniosków w konkursach badawczych międzynarodowych znajdą Państwo w prowadzonym przez CWM serwisie internetowym projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe;
  4. obsługa administracyjna międzynarodowych projektów/grantów/ stypendiów/etc.;
  5. obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych;
  6. projekty i przedsięwzięcia rozwojowe w obszarze umiędzynarodowienia UMCS;
  7. obsługa Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą;
  8. zawieranie umów wynikających z działalności Centrum;
  9. inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum;
  10. wsparcie organizacji delegacji zagranicznych władz Uniwersytetu, podtrzymywanie i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz inne zadania zlecone przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej.

Jesteśmy również członkiem IRO's Forum, sieci zrzeszającej biura współpracy międzynarodowej akademickich uczelni państwowych w Polsce. Przedstawicielką UMCS w IROS FOrum jest Olga Pliszczyńska-Mokijewska.   


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207, 1308  
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58, 52-20
e-mail: cwm@umcs.pl

 related