Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS

Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS rozpoczęło swoją działalność 6 listopada 2013 r. Mieści się na III piętrze nowej części Biblioteki Głównej UMCS. Centrum ma służyć integracji studentów polskich i chińskich, którzy studiują w Lublinie, ale przede wszystkim poznaniu i promowaniu kultury chińskiej oraz sztuki, historii, a także języka.

O Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS

Uroczystego otwarcia dokonali JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Studenckich prof. sztuk muz. Urszula Bobryk oraz prof. Maria Sękowska. Na otwarciu Centrum nie mogło zabraknąć również człowieka, którego imię będzie nosić placówka. Profesor He Shuifa jest członkiem chińskiej Akademii Nauk. Obok pracy dydaktycznej, uprawia tradycyjne chińskie malarstwo. Jego prace znalazły się w jednej z sal Centrum i będą tu stałą ekspozycją.

Zadania Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS:

  • organizowanie i prowadzenie kursów języka chińskiego,
  • utworzenie zbiorów bibliotecznych i multimedialnych dotyczących kultury, historii i sztuki chińskiej,
  • organizowanie sympozjów naukowych dotyczących różnych dziedzin nauki i sztuki,
  • organizowanie warsztatów artystycznych dotyczących sztuki chińskiej w dziedzinie plastyki, teatru i kina,
  • utworzenie studenckiego koła naukowego poszerzającego zainteresowania studentów,
  • prezentację sztuki chińskiej,
  • prezentację kina chińskiego,
  • integrację środowiska studenckiego ze studentami z Chin.

Wystawy w Centrum Kultury i Sztuki He Shuifa UMCS można oglądać wyłącznie podczas wernisaży, finisaży oraz wykładów i spotkań które się tu odbywają. Można też umówić się na indywidualne zwiedzanie.

Osoby do kontaktu:

Wybrane wydarzenia z udziałem Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa:

Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS  na Facebooku