Zajęcia z wychowania fizycznego coraz atrakcyjniejsze

Centrum Kultury Fizycznej UMCS które odpowiada za przeprowadzenie obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla studentów ze wszystkich Wydziałów naszej Uczelni każdego roku stara się wprowadzać nowe ciekawe zajęcia. Bardzo dobrą zmianą okazało się wprowadzenie kilkanaście lat temu zajęć profilowanych tzn. takich których student ma możliwość wyboru sam. A wybór jest bardzo szeroki. Co roku dochodzą nowe formy aktywności co czyni jednostkę CKF innowacyjną pod względem działalności dydaktycznej.

W obecnym roku akademickim studenci UMCS mają po raz pierwszy możliwość zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez uczestnictwo w rekreacyjnych jednodniowych wycieczkach rowerowych. Jedna z takich wycieczek odbyła się w środę 23 maja 2023 do uroczego zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Trasa wycieczki przebiegała m.in. przez tereny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego które idealnie nadają się do prozdrowotnej rekreacji rowerowej. 

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2023