Otwarcie pływalni CKF od 13.07.

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, iż Pływalnia CKF zostanie ponownie otwarta w dniu 13.07.2020 r. o godzinie 6.10.

Dni i godziny otwartcia w okresie lipiec – sierpień 2020:

poniedziałki – wtorki: 6.10–14.00, środy – piątki: 14.00–21.30

Dni i godziny otwartcia w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021:

poniedziałki – piątki: 6.10–21.30, soboty: 8.00–14.45, niedziele: 14.00–20.45

Formy odrobienia zajęć z karnetów,
które nie odbyły się z powodu epidemii SARS-CoV-2:

1. Karnety rekreacyjne:

a) realizacja karnetu w formie wejść jednorazowych na pływalnię w ilości 13 jednostek w okresie lipiec – wrzesień 2020 o dowolnej godzinie i dniu w godzinach otwarcia pływalni;

b) przeniesienie karnetu na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w ilości 16 jednostek bez konieczności dopłaty w formacie 1x w tygodniu o określonej godzinie

2. Karnety nauk pływania:

a) przeniesienie karnetu na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w ilości 12 jednostek bez konieczności dopłaty.

3. Formularz wyboru wariantu:

Formularz należy wypełnić i dostarczyć do recepcji CKF lub przesłać skanem na adres mailowy: ckf@umcs.pl lub wypełnić osobiście w recepcji CKF.

Formularz do pobrania:

Wytyczne dotyczące korzystania z pływalni:

Harmonogram wejść w okresie 13-19.07.2020:

    Aktualności

    Data dodania
    6 lipca 2020