Komunikat dotyczący zajęć sportowych w CKF w dniach 22 marca - 9 kwietnia 2021

Centrum Kultury Fizycznej informuje, że na podstawie "ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii", obiekty sportowe CKF działają w ograniczonym zakresie w dniach 22 marca - 9 kwietnia 2021.

1. Pływalnia i siłownia - zamknięte.

2. Sale sportowe - podmioty uprawnione do organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych:

a/ wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

b/ zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133)

c/ zawodnicy będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;

d/ zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej na mocy ustawy o sporcie;

e/ dzieci i młodzieży uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Wszystkie zajęcia sportowe, wydarzenia sportowe oraz współzawodnictwo sportowe organizowane jest bez udziału publiczności.

 

Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wy-nagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową orga-nizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2021