I Wojewódzki Turniej "Boccia 2017" dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników naszej Uczelni do kibicowania podczas I Wojewódzkiego Turnieju "Boccia 2017" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, który odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w godzinach 9:30-15:30 w Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Boccia to dyscyplina paraolimpijska, wywodząca się z włoskiej gry bule. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność. Mogą w nią grać także osoby pełnosprawne. Boccia oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, to daje także możliwość działania w duchu oraz atmosferze tolerancji oraz wzajemnego szacunku.

Organizatorzy:

  • Uczniowski Klub Sportowy "Okej" Lublin
  • Centrum Kultury Fizycznej UMCS
  • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem" UMCS
  • Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS
  • Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

Patronami medialnymi Turnieju są Radio Centrum oraz TV UMCS.

    Aktualności