Centrum Ekonomii Behawioralnej

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5 pok. 7
20-031 Lublin

Opiekun:
mgr Rafał Muda

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/152/2018