BIURO SPRAW STUDENCKICH I WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Adres

Czwartaków 13
20-045 Lublin

Kontakt

DS Helios, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin


  • pok. 1 - zespół ds. Domów Studenckich

  • pok. 5, 6 - zespół ds. Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów

  • pok. 7 - Kierownik Biura Spraw Studenckich

  • pok. 8 - zespół ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich 

Telefony:


  • zespół ds. Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów, zespół ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich: tel. 81-533-86-27, centrex 65-13; fax 81-533-27-42, centrex 65-16

  • zespół ds. Domów Studenckich: tel. 81-537-57-67

  • Kierownik Biura: tel. 81-537-57-87

E-mail:


Strony WWW:
www.akademiki.umcs.pl
www.stypendia.umcs.pl
www.organizacje.umcs.pl

Opis

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne