BIURO SPRAW STUDENCKICH I WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Adres

Czwartaków 13
20-045 Lublin

Kontakt

DS Helios, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin


 • pok. 2 – p.o. Kierownika Biura

 • pok. 3 – zastępca p.o. Kierownika Biura

 • pok. 5, 6 - Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów

 • pok. 7 - Zespół ds. domów studenckich

 • pok. 8 - Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich 

DS Babilon, ul. Idziego Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin


 •  pok. 9 i 10 (parter) – Zespół ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Telefony:


 • p.o. Kierownika Biura i zast. p.o. Kierownika: tel. (81) 537 57 87

 • Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów (81) 533 86 27

 • Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich: tel. (81) 537 58 79

 • Zespół ds. domów studenckich: tel. (81) 537 57 67

 • Zespół ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami  - tel. (81) 537 58 90

E-mail:


Strony WWW:
www.akademiki.umcs.pl
www.stypendia.umcs.pl
www.organizacje.umcs.pl


https://www.umcs.pl/pl/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,147.htm

Opis

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne