Biuro projektu

Adres biura projektu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

budynek Wydziału Prawa i Administracji, piętro IV, pok. 413

tel. 81 537 57 83

Strona projektu: www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 

Zespół projektu

Kierownik merytoryczny:

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.

tel. 81 537 51 31

e-mail: beata.jezynska@umcs.pl

Koordynator projektu:

mgr Katarzyna Kańczugowska

tel. 81 537 57 83

e-mail: katarzyna.kanczugowska@poczta.umcs.lublin.pl

Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości:

mgr Katarzyna Dejnek

tel. 81 537 57 83; 81 537 54 61

e-mail: katarzyna.dejnek@poczta.umcs.lublin.pl

Specjalista ds. wdrożenia projektu:

dr Emil Kruk

tel. 81 537 57 83

e-mail: emil.kruk@umcs.pl

Specjalista ds. wdrożenia projektu:

dr Grzegorz Lubeńczuk

tel. 81 537 57 83

e-mail: lubenczuk@poczta.umcs.lublin.pl

 

Ważne linki


Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
Portal Funduszy Europejskich 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego