Biuro projektu


Adres biura projektu
Biuro projektu Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” 
Instytut Matematyki 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, pok. 222 (II p., bydynek Starej Fizyki) 
Telefon: (81) 537-6119 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 

Zespół projektu Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” 
 

Personel biura projektu
Koordynator Projektu 
mgr Wioletta Ostrowska 
e-mail: wioletta.ostrowska@poczta.umcs.lublin.pl 
Telefon: (81) 537-61-19 

Asystent koordynatora 
mgr Marcin Rączka 

e-mail: marcin.raczka@poczta.umcs.lublin.pl 
Telefon: (81) 537-61-19
 
Strona projektu:

Ważne linki