Biuro projektu


Adres biura projektu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro projektu „Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna” 
Instytut Fizyki 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, pok. 610 (VI p., wieżowiec)
20-031 Lublin
tel. (81) 537-62-98

Godziny pracy (do 27.01.2015):
poniedziałek – 7.15-11.15
wtorek-piątek - 7.15-15.15.


Zespół projektu „Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna” 


Kierownik merytoryczny projektu:

dr hab. Ryszard Zdyb


Personel biura projektu: 

Koordynator Projektu 
mgr Joanna Szot 
e-mail: joanna.szot@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-62-98


Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości 
mgr Marcin Rączka 
e-mail: marcin.raczka@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-62-98

Strona projektu: 

http://www.umcs.pl/pl/techniczna.htm 

Ważne linki: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Europejski Fundusz Społeczny 
Fundusze Strukturalne 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Fizyki UMCS 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 


related