Biuro projektu

Adres Biura Projektu:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny
pl. Marii Curie-Skłodowskie 4a, p. 035
20-031 Lublin

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek  7.15–15.15

Personel Biura Projektu:

Kierownik Merytoryczny Projektu
dr hab. Małgorzata Nossowska

tel. (81) 537 26 77

Koordynator Projektu
mgr inż. Tomasz Kosa

tel. (81) 537 27 59