Biuro projektu

 

Biuro Projektu ,,Praktykuj z UMCS. Staże dla studentów pedagogiki specjalnej''

Dom Studencki ,,Ikar''
ul. Czwartaków 15, pokój nr 3,
20-045 Lublin
tel. (81) 537 27 65
e-mail: praktykuj@umcs.pl
www.praktykujzumcs.umcs.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:15-15:15

Zespół Projektu:

Koordynator Projektu
mgr Milena Pastwa
e-mai
l: m.pastwa@umcs.pl
tel. (81) 537 27 65

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości
mgr Joanna Rząd
e-mail: j.rzad@umcs.pl
tel. (81) 537 27 65

Opiekun merytoryczny ds. staży
dr Anna Prokopiak

Strona Projektu:
www.praktykujzumcs.umcs.pl