Biuro projektu

Adres biura projektu:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Biuro projektu „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego”

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Instytut Pedagogiki
ul. Narutowicza 12, pok. 31
20-031 Lublin 
tel. (81) 537-63-09 
adres e-mail: projekt.aps@poczta.umcs.lublin.pl

Personel biura projektu:

Koordynator Projektu 
mgr Łukasz Kwiatkowski 
e-mail: projekt.aps@poczta.umcs.lublin.pl

 tel. (81) 537-63-09

Ekspert ds. kształcenia na studiach I stopnia

 Dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw.

Tel.(81) 537-63- 15

 

Ekspert ds. kształcenia na studiach I stopnia

Dr hab. Marta Czechowska – Bieluga

tel. (81) 537-63-09