BiodivERsa - międzynarodowy konkurs (bioróżnorodność)

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych informuje o otwarciu przez Narodowe Centrum Nauki naboru na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności.

Konkurs obejmuje dwa odrębne działania (Action A i Action B) pod wspólnym tytułem: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health.

  • W przypadku działania A (Action A for supporting classic collaborative research projects) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie.
  • W przypadku działania B (Action B for supporting synthesis research projects) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 5 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 5 różnych krajów biorących udział w konkursie.

Wnioskowanie przebiega dwuetapowo. Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 16 listopada 2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). 

W konkursie można sfinansować m.in.: zatrudnienie zespołu badawczego oraz stypendia naukowe, prowadzenie badań (materiały i drobny sprzęt), zakup aparatury naukowo-badawczej (maks. do 500 000 PLN), wyjazdy służbowe (podróże, udział w konferencjach itp.), usługi obce, wizyty i konsultacje współpracowników zewnętrznych, koszty publikacji.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria*, Estonia*, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia*, Słowacja, Szwajcaria.

Źródło: NCN (szczegółowe informacje).


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.plm.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2018