Biecki Uniwersytet Złotego Wieku

Uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku

7 października 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

W inauguracji oprócz gości z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie - dr hab. Alina Orłowska - prof. nadzw. UMCS Prorektor ds. Kształcenia UMCS, dr hab. Agnieszka Nosal - Wiercińska prof. nadzw. UMCS – Przewodnicząca Rady Naukowej BUZW, dr hab. Małgorzata Wiśniewska prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej BUZW, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych prężnie działających na terenie Gminy Biecz.

Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu to wynik współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Gminy Biecz. W ramach umowy patronackiej podpisanej 24 marca 2016 roku przez JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza, UMCS zobowiązał się do dbania o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć.

Relacja z uroczystej inauguracji tutaj

Więcej informacji o Uniwersytecie Złotego Wieku w Bieczu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta słuchaczy z Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

29 czerwca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu. Delegacja złożona z ok. 50 osób, na czele z Burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu - Grzegorzem Nosalem, zwiedziła miasteczko akademickie UMCS. Następnie z uczestnikami wycieczki spotkała się Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.

Relacja z wizyty tutaj