Biecki Uniwersytet Złotego Wieku

Rozpoczął się III rok akademicki na Bieckim Uniwersytecie Złotego Wieku

W sobotę, 13 października o godz. 11.30, podobnie jak na wielu szacownych uniwersytetach w całym kraju, także i w Bieczu, w kinie „Farys” nastąpiła uroczysta inauguracja III roku działalności Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

Zajmujący wykład inauguracyjny wygłosiła Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS. Jego tytuł brzmiał „Wampir w literaturze i kulturze Słowian Wschodnich”. W trzecim otwarciu Bieckiego Uniwersytetu uczestniczyła także dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska prof. UMCS. Nie mniej zajmujący wykład na temat profilaktyki zdrowia wygłosił ponadto dr nauk medycznych, Franciszek Rachel.  

Biecki Uniwersytet Złotego Wieku jest owocem współpracy pomiędzy Gminą Biecz a Uniwersytetem Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W gestii UMCS-u jako Uczelni patronackiej leży troska o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć.

Warto podkreślać wagę tego typu inicjatyw, ponieważ społeczeństwa się starzeją i  wzrasta jednocześnie odsetek osób, które przechodzą na emeryturę. Wygaśnięcie aktywności zawodowej wcale nie musi oznaczać wygaśnięcia pasji poznawczej oraz porzucenia zainteresowania otaczającym człowieka światem.

 Więcej informacji tutaj

 

Zakończenie II roku Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku 

5 lipca 2018 r. odbędzie się uroczyste zakończenie II roku działalności Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku pod patronatem UMCS.

Plan wydarzenia prezentuje się następująco:

  • 10:30 – Przyjazd do Lublina
  • 11:00 – Spotkanie w Sali Senatu z Prorektor ds. Kształcenia UMCS dr hab. Aliną Orłowską, prof. nadzw. UMCS
  • 12:00-14:00 – Zajęcia w Muzeum Zoologicznym na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS (podział na 2 grupy)
  • 12:30-14:00 – obiad w restauracji Bazylia (Wydział Humanistyczny)
  • około14:00 – Zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku
  • Powrót do Biecza około godz. 21.00

Więcej informacji o Bieckim Uniwersytecie Złotego Wieku

Program wydarzenia na stronie Biecza

 

Uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku

7 października 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

W inauguracji oprócz gości z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie - dr hab. Alina Orłowska - prof. nadzw. UMCS Prorektor ds. Kształcenia UMCS, dr hab. Agnieszka Nosal - Wiercińska prof. nadzw. UMCS – Przewodnicząca Rady Naukowej BUZW, dr hab. Małgorzata Wiśniewska prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej BUZW, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych prężnie działających na terenie Gminy Biecz.

Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu to wynik współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Gminy Biecz. W ramach umowy patronackiej podpisanej 24 marca 2016 roku przez JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza, UMCS zobowiązał się do dbania o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć.

Relacja z uroczystej inauguracji tutaj

Więcej informacji o Uniwersytecie Złotego Wieku w Bieczu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta słuchaczy z Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

29 czerwca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu. Delegacja złożona z ok. 50 osób, na czele z Burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu - Grzegorzem Nosalem, zwiedziła miasteczko akademickie UMCS. Następnie z uczestnikami wycieczki spotkała się Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.

Relacja z wizyty tutaj