Biecki Uniwersytet Złotego Wieku

Zakończenie II roku Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku 

5 lipca 2018 r. odbędzie się uroczyste zakończenie II roku działalności Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku pod patronatem UMCS.

Plan wydarzenia prezentuje się następująco:

  • 10:30 – Przyjazd do Lublina
  • 11:00 – Spotkanie w Sali Senatu z Prorektor ds. Kształcenia UMCS dr hab. Aliną Orłowską, prof. nadzw. UMCS
  • 12:00-14:00 – Zajęcia w Muzeum Zoologicznym na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS (podział na 2 grupy)
  • 12:30-14:00 – obiad w restauracji Bazylia (Wydział Humanistyczny)
  • około14:00 – Zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku
  • Powrót do Biecza około godz. 21.00

Więcej informacji o Bieckim Uniwersytecie Złotego Wieku

Program wydarzenia na stronie Biecza

 

Uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku

7 października 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

W inauguracji oprócz gości z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie - dr hab. Alina Orłowska - prof. nadzw. UMCS Prorektor ds. Kształcenia UMCS, dr hab. Agnieszka Nosal - Wiercińska prof. nadzw. UMCS – Przewodnicząca Rady Naukowej BUZW, dr hab. Małgorzata Wiśniewska prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej BUZW, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych prężnie działających na terenie Gminy Biecz.

Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu to wynik współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Gminy Biecz. W ramach umowy patronackiej podpisanej 24 marca 2016 roku przez JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza, UMCS zobowiązał się do dbania o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć.

Relacja z uroczystej inauguracji tutaj

Więcej informacji o Uniwersytecie Złotego Wieku w Bieczu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta słuchaczy z Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

29 czerwca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu. Delegacja złożona z ok. 50 osób, na czele z Burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu - Grzegorzem Nosalem, zwiedziła miasteczko akademickie UMCS. Następnie z uczestnikami wycieczki spotkała się Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.

Relacja z wizyty tutaj