Biblioteka Instytutu Psychologii

Adres:
ul.Głeboka 45
20-612 Lublin

tel. 81 537 60 50

biblioteka.psycholog@mail.umcs.pl

Strona WWW Biblioteki

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Małgorzata Grzanka, kustosz
tel. 81 537 60 50
e-mail: malgorzata.grzanka@mail.umcs.pl

Profil zbiorów:
Księgozbiór naukowo-dydaktyczny obejmujący dziedziny z zakresu psychologii.

Realizowane zadania:

  • Gromadzenie zbiorów
  • Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów
  • Udostępnianie
  • Udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej.

Godziny pracy Biblioteki