Centrum udostępnia nieodpłatnie zbiory biblioteczne i multimedialne wszystkim zainteresowanym  w y ł ą c z n i e  n a   m i e j s c u .

WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH W CENTRUM   

 
   

WYKAZ PŁYT CD I DVD DOSTĘPNYCH W CENTRUM  

 
   

WYKAZ FILMÓW DOSTĘPNYCH ON-LINE   

 
   

WYKAZ CZASOPISM I PUBLIKACJI W KATALOGU WYDAWNICTWA ЛАНЬ