Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS - dane archiwalne

Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS - od 1989 r.,
aktualizowana na bieżąco 

Bibliografia Publikacji Pracowników UMCS (nowy interfejs)

 

Wykaz Publikacji Pracowników UMCS w roku ..., - prace opublikowane w latach 1972 - 1988

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne UMCS: 1944 - 1984. Lublin, 1995

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne UMCS: 1985 - 1994. Lublin, 1998 (w opracowaniu Z. Dobrzańskiego)

Aktualizacja Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS - szanowni Autorzy,
Biblioteka UMCS uprzejmie prosi o włączenie się Pracowników UMCS w aktualizację bazy bibliograficznej i za pomocą elektronicznego formularza automatyczne przekazywanie do bazy informacji o własnym dorobku wydawniczym.

Dwa kroki samodzielnego wprowadzania bibliografii:

1. Rejestracja - umożliwi pracownikowi UMCS otrzymanie loginu do elektronicznego formularza

2. Logowanie - pozwala na aktywację formularza i wprowadzenie opisów bibliograficznych

Instrukcja 

Przed wprowadzeniem danych należy sprawdzić czy dany opis już występuje w Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS.

Jeżeli autor nie chce samodzielnie aktualizować bazę BPP UMCS za pomocą elektronicznego formularza, powinien osobiście dostarczyć wykaz publikacji za rok bieżący do Oddziału Informacji Naukowej (Pracownia bibliograficzno-dokumentacyjna, pokój nr 25, 26) lub przesłać na adres e-mail: biblion@umcs.lublin.pl.