Bezpłatny kurs języka polskiego dla studentów i pracowników

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego, realizowanym w ramach projektu „Foreigners @ UMCS – kompleksowy zespół działań i rozwiązań systemowych zorientowanych na usprawnienie oraz wzmocnienie instytucjonalne UMCS w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy”.

Kurs skierowany jest do wszystkich zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMCS.

Szczegóły organizacyjne kursu, w tym formularze zgłoszeń i oświadczeń, terminy i dane kontaktowe organizatora znajdują się w artykule Bezpłatny kurs języka polskiego.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 stycznia 2019