Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób z niepełnosprawnościami, jest dostępny i gotowy do pomocy na wielu płaszczyznach: dydaktycznej, architektonicznej, materialnej czy psychologicznej. Nasi pracownicy i studenci starają się tworzyć społeczność, w której możliwe jest pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich wymiarach życia akademickiego.

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Jedną z jednostek działających na naszej Uczelni i współpracujących ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami jest Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Jego zadaniem jest wspieranie studentów i doktorantów przewlekle chorych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności czy doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Działania Zespołu skupione są wokół integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim. Nasi specjaliści zajmują się także pomocą w dostosowaniu procesu dydaktycznego oraz poszukiwaniem rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie na uczelni.

Oferowane przez UMCS formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, z których możesz skorzystać to między innymi:

 • bezpłatny transport
 • pomoc asystenta
 • wypożyczalnia sprzętu
 • lektoraty z języka angielskiego
 • dodatkowe zajęcia sportowe
 • szkolenia wspierające rozwój osobisty
 • stanowiska komputerowe ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem
 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa.

Informacje na temat dostosowania wydziału, na którym planujesz studiować, do Twojej niepełnosprawności możesz sprawdzić w raporcie dostępności budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla studentów z niepełnosprawnością. Dostępność budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla studentów z niepełnosprawnością

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Na Uniwersytecie działają liczne organizacje studenckie: Samorząd Studentów (uczelniany oraz wydziałowe), AIESEC, Aege i ponad 80 kół naukowych. Studia na UMCS to nie tylko nauka, ale także możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Rozpoczynając swoją przygodę, możesz dołączyć do wybranego przez siebie koła czy organizacji. Jedną z nich jest Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”, łączące studentów, których misją jest znoszenie barier w środowisku akademickim.

„Alter Idem” organizuje między innymi wyjazdy integracyjne czy konferencje mające na celu rozwój osobisty i aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Z okazji założenia zrzeszenia co roku, w maju, organizowany jest Piknik Integracyjny, który pozwala na integrację środowiska akademickiego, udowadniając, że w naszej społeczności jesteśmy otwarci na przekraczanie wszelkich barier.

Pomoc materialna

Zależy nam na tym, aby nasi studenci mogli bez przeszkód poświęcać się zdobywaniu wiedzy mając równe szanse. Studenci oraz doktoranci UMCS z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze stypendiów specjalnych. Stypendia są przyznawane na podstawie orzeczenia właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 400 do 600 złotych miesięcznie (stawki w roku akademickim 2019/2020). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium oraz regulamin świadczeń znajdziesz w zakładce Stypendia i kredyty

Pomoc psychologiczna

Okres studiów oraz wchodzenie w dorosłość wiążą się z podejmowaniem nowych ról i zadań. W życiu młodych osób nierzadko zdarzają się sytuacje wywołujące stres czy gorsze samopoczucie, dlatego studenci UMCS mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Osoby potrzebujące tego rodzaju wsparcia mogą liczyć na profesjonalizm, zaangażowanie, życzliwość i dyskrecję.

Z naszymi specjalistami możesz skontaktować się przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami lub bezpośrednio z wybranym przez siebie psychologiem. Kontakt oraz więcej informacji można znaleźć w zakładce Porady.

Wierzymy, że wiedza nie powinna mieć granic, dlatego studenci UMCS z różnego typu niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wielu płaszczyznach. Dla naszych żaków staramy się tworzyć przestrzeń z wieloma możliwościami rozwoju, oferując im komfortowe warunki studiowania niezależnie od stanu zdrowia.

  Baza wiedzy

  Data dodania
  1 czerwca 2020