UMCS oknem na świat, czyli wymiany studenckie

Studia to wspaniały czas do zdobywania ciekawych doświadczeń, poznawania siebie, a także nawiązywania wyjątkowych relacji z innymi ludźmi. Okazję ku temu dają wartościowe zajęcia i wykłady, działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich czy uczestniczenie w różnych inicjatywach naukowych, sportowych bądź kulturalnych. Nasza uczelnia nie tylko zapewnia w tym celu dobre warunki na własnym gruncie, ale także umożliwia żakom podejmowanie nauki na uniwersytetach w innych miastach Polski oraz za granicą dzięki programom wymian krajowych i międzynarodowych.

Program MOST

Jako student UMCS-u możesz wziąć udział w programie mobilności wewnątrz naszego kraju. Istniejący od 1999 roku program MOST umożliwia naukę przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów, m.in. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie czy Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnikiem programu MOST możesz zostać po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia, a także po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia. Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Dzięki niemu masz możliwość realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta, czy korzystania z księgozbioru innej uczelni.

Erasmus+

Erasmus jest najpopularniejszym programem wymiany międzynarodowej. Umożliwia uczestnikom częściowe odbycie studiów na uniwersytetach nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale także w takich krajach jak Turcja, Rumunia czy Serbia. W ramach tego programu można się również starać o wyjazd na praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach. Udział w wymianie bądź praktykach będzie stanowił wartościowy i atrakcyjny element CV, który może się okazać wielkim atutem podczas starań o wymarzoną pracę. Co więcej, wyjazdy zagraniczne są doskonałą okazją do praktycznej nauki języka obcego i podniesienia swoich kompetencji w tym zakresie, a także poznania innych kultur, ciekawych ludzi, odwiedzenia niezwykłych miejsc.

CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

CEEPUS to program wymiany akademickiej, w którym uczestniczą takie kraje, jak: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie. W jego ramach studenci otrzymują stypendia na studia, staże naukowe bądź praktyki z zawodowe odbywane w wymienionych państwach. Wyjazd może trwać od 3 miesięcy do roku i zaowocować zdobyciem nie tylko ważnych doświadczeń oraz rozwojem w sferze naukowej czy zawodowej, ale także nawiązaniem kontaktów umożliwiających dłuższą współpracę.

Fundusz Wyszehradzki

Program stypendialny Out-Going Scholarships skierowany jest do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Stypendium umożliwia wyjazd naukowy do uczelni i ośrodków badawczych w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie. Skorzystanie z programu pozwoli na dalszy rozwój naukowy, nawiązanie współpracy międzynarodowej, ale również odwiedzenie interesujących krajów o unikatowej kulturze.

Bez wątpienia skorzystanie z programów wymian zapewnia same benefity i jest bodźcem do wszechstronnego rozwoju. Pozwala na zgromadzenie unikatowych doświadczeń, rozwijanie samodzielności, szlifowanie umiejętności (np. językowych) oraz nawiązywanie cennych kontaktów. Nie tylko wzmocni to pewność siebie, ale będzie też cennym dodatkiem do CV, co może przełożyć się na późniejsze sukcesy w życiu zawodowym po skończonych studiach.

    Baza wiedzy