Profil praktyczny czy ogólnoakademicki?

Kandydaci! Wiedzieliście, że każdy kierunek studiów ma swój profil? W poniższej infografice przedstawiamy Wam, czym charakteryzują się profile praktyczny oraz ogólnoakademicki. 

Profil praktyczny:

 • ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne;
 • zajęcia prowadzone są przez specjalistów z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni;
 • studenci zdobywają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.

Profil ogólnouniwersytecki:

 • ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową;
 • uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;
 • studenci zdobywają umiejętności i kompetencje społeczne.

  Baza wiedzy

  Autor
  Kinga Parcheta
  Data dodania
  20 stycznia 2021