Poznaj: Studenckie Koło Naukowe Rusycystów

Kandydaci! Studia na UMCS to także możliwość rozwijania swoich pasji. Sprawdźcie już teraz, co oferują Wam koła naukowe i organizacje studenckie.

 

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów działające przy Instytucie Neofilologii UMCS zrzesza studentów interesujących się językiem, literaturą oraz kulturą rosyjską, chętnych do podejmowania nowych wyzwań w postaci organizacji, współorganizacji bądź uczestnictwa w różnorodnych projektach edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, charytatywnych i in. Misją członków SKNR jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej, realioznawczej, a także popularyzacja tej wiedzy w gronie studentów, uczniów oraz w innych środowiskach. W Studenckim Kole Naukowym Rusycystów działają cztery sekcje: naukowa, artystyczna, dydaktyczna, organizacyjna. W ich ramach studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, a także talenty artystyczne i zdolności organizacyjne. Członkostwo w Kole to zarówno atrakcyjna forma uczestnictwa w życiu Uczelni, jak i możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności cenionych na współczesnym rynku pracy oraz nawiązywanie nowych znajomości. Członkiem SKNR może zostać zarówno student rusycysta, jak i student innego kierunku.

Studenci zrzeszeni w SKNR aktywnie włączają się w działania na rzecz promocji Instytutu Neofilologii (wcześniej: Instytutu Filologii Słowiańskiej), Wydziału Humanistycznego i Uczelni, współtworząc atmosferę i wizerunek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako miejsca kreatywnego studiowania. Członkowie Koła są otwarci na integrację ze studentami zagranicznymi, współpracę z innymi studenckimi kołami naukowymi działającymi przy Instytucie Neofilologii oraz na Wydziale Humanistycznym UMCS, a także na wspólne inicjatywy z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, mediami, organizacjami charytatywnymi.

Koło wielokrotnie występowało jako organizator, współorganizator bądź uczestnik konkursów artystycznych i edukacyjnych, warsztatów językowo-kulturowych dla uczniów, spotkań z zaproszonymi gośćmi, olimpiad. W historii działalności Koła w latach 2015-2020 znalazły się m.in.: Polsko-grecko-rosyjskie spotkanie noworoczne (2016), spotkanie połączone z prezentacją pt. Magiczna Buriacja i Święte Jezioro (2016), V Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej (2016), Widowisko Artystyczne „Student ma talent” (2017), warsztaty dla uczniów (także w ramach programu „Szkoły Partnerskie UMCS”), Drzwi Otwarte UMCS, Festiwal „4 Days Around The World – 4 Dni Dookoła Świata” (2018), Festiwal „2 Days Around The World – 2 Dni Dookoła Świata” (2019), XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego (2018), dwie edycje akcji charytatywnej „Pomóż psiakom i kociakom” na rzecz potrzebujących zwierząt (2018, 2019) i in. Na semestr zimowy 2020 / 2021 Koło zaplanowało dwie inicjatywy. To debata studencka „Ze współczesną kulturą rosyjską na ty” oraz Zimowa Studencka Sesja Naukowa.

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów prowadzi własną kronikę oraz fanpage na Facebooku, parokrotnie realizowało też granty (Konkurs Grantowy Władz Rektorskich, Konkurs Grantowy Dziekana Wydziału Humanistycznego, Konkurs Grantowy Biura Promocji UMCS, Konkurs Grantowy Samorządu Studentów UMCS). Koło jest prężnie działającą organizacją studencką, także w obecnej sytuacji epidemicznej.

W roku akademickim 2020/2021 zarząd Koła tworzą pełni pomysłów i zaangażowania studenci II roku rusycystyki I stopnia: przewodnicząca – Aleksandra Jusiak, wiceprzewodniczący – Mateusz Koszeluk, sekretarz i kronikarz  – Adrian Wasilewski, skarbnik – Paulina Świątoniowska, moderator strony Koła na Facebooku – Anna Marchyk. Koło liczy 30 aktywnych członków o różnorodnych zainteresowaniach i pasjach. Funkcję opiekuna SKNR aktywizującego oraz wspierającego studentów merytorycznie i organizacyjnie, a także kierownika realizowanych projektów i grantów od grudnia 2015 r. sprawuje dr hab. Ewa Białek (Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego).  

    Baza wiedzy

    Autor
    Kinga Parcheta
    Data dodania
    8 stycznia 2021