Poznaj: Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej

Kandydaci! Na UMCS działa wiele organizacji i kół naukowych. Poznajcie je już teraz.

Jesteśmy niewielkim kołem, które prężnie się rozwija. Najważniejszym zasobem naszego koła są wspaniali ludzie, których misją jest aktywne tworzenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności oraz rozwój pedagogiki jako nauki. Przejawem takiej działalności są, organizowane regularnie od wielu lat, konferencje zgłębiające tematykę różnych niepełnosprawności i zaburzeń, a także jej aspekty.

Zagadnienia poruszane na spotkaniach, wykładach i szkoleniach prowadzonych przez wybitnych specjalistów oraz osoby, których dotyczy problematyka poszczególnych konferencji, pozwalają na przyrost zarówno wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej u jej uczestników. Aktywność koła nie ogranicza się jednak do tego rodzaju działań.

Wielokrotnie organizowane były wyjazdy do zaprzyjaźnionego domu pomocy społecznej, aby tam wspólnie prowadzić zajęcia plastyczne dla podopiecznych, podczas których wykonywali oni ozdoby świąteczne pod naszą opieką. Dzięki takim wizytom jego mieszkańcy czują, że są ważni i potrzebni dla otaczającego ich społeczeństwa, a same zajęcia są dla nich ciekawym urozmaiceniem.

Działalność koła opiera się zatem także na utrzymywaniu kontaktu z osobami będącymi podmiotem pedagogiki specjalnej, nie zapominając o jej przedmiocie, czyli wszechstronnym rozwoju jednostek, do którego w pewnym stopniu nasza organizacja dąży.

Bierzemy też udział w promowaniu pozytywnych zachowań społeczeństwa i uważności względem osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami. Realizuje się to poprzez zamieszczanie na portalach społecznościowych stosownych informacji np. z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa czy Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Na efekty poczynań naszego koła oddziałują indywidualne cechy i predyspozycje każdego z jego członków.

Na najbliższy rok planujemy wspólne badania dotyczące dorosłych osób ze spektrum autyzmu. W niedalekiej przyszłości zamierzamy również organizować wydarzenia online oraz uczestniczyć w szkoleniach, które poszerzają nasze kompetencje w dziedzinie pedagogiki specjalnej.


Siedziba Organizacji:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Kontakt:
https://www.facebook.com/kolonaukowepedagogowspecjalnychumcs
kolonaukowepedagogowspec@gmail.com

Opiekunowie merytoryczni:
dr Anna Prokopiak
dr Małgorzata Brodacka

Autor: Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Zofii Sękowskiej

    Baza wiedzy

    Data dodania
    27 stycznia 2021