Poznaj: Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego

Kandydaci! Studia na UMCS to nie tylko nauka. W nowym cyklu chcemy Wam przedstawić organizacje studenckie, dzięki którym możecie rozwijać swoje pasje i zdobywać unikatowe umiejętności.

Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego jest organizacją studencko-doktorancką, działającą przy WPiA UMCS. Obszarem zainteresowań członków Koła jest szeroko pojmowana myśl ekonomiczno-prawna.


Patronem Koła jest Roman Franciszek Rybarski (ur. 1887 r., zm. 1942 r.)- wybitny ekonomista, polityk i publicysta okresu XX-lecia międzywojennego. Jako student ekonomii i historii gospodarki, podjął się także działalności w organizacjach studenckich. Już w młodości publikował artykuły naukowe m.in. w „ Czasopiśmie prawniczym i ekonomicznym”. Uzyskał stopień doktora praw oraz profesora nadzwyczajnego w zakresie skarbowości i ekonomii politycznej. Po wybuchu wojny zaangażował się w prace Komitetu Obrony Stolicy. Po aresztowaniu za działalność konspiracyjną przewieziono go na Pawiak, skąd trafił do obozu w Oświęcimiu. Został rozstrzelany za organizowanie ruchu oporu w obozie.

Jego niezłomna postawa i zaangażowanie w życie społeczne stanowi dodatkową motywację dla młodych ludzi do podjęcia działań na rzecz dobra wspólnego, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Poglądy naukowe Romana Rybarskiego zasługują na uznanie i stanowią ciekawy obszar dla prowadzenia dalszych analiz i badań w zakresie historii gospodarki, ekonomii i prawa.

Z dumą podkreślamy, że w czasach, na które padł złowrogi cień pandemii, na naszej Uczelni powstało nowe Koło Naukowe, które obrało za swego patrona osobę z tak budującym życiorysem. Inspiracją do nieustannej aktywności, mobilizacji, pracy nad sobą oraz zachowania pogody ducha niech będzie całokształt dokonań, a także niezłomna postawa Romana Rybarskiego.

W najbliższym czasie Koło planuje:

 • wykład inaugurujący działalność Koła poświęcony myśli Romana Rybarskiego
 • warsztaty z ekonomicznej analizy prawa
 • spotkanie dyskusyjne z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnym fanpage'u Koła.


Autor: Maria Podlodowska

  Baza wiedzy

  Autor
  Kinga Parcheta
  Data dodania
  7 grudnia 2020