Poznaj: Koło Naukowe Amatorów Antyku

Kandydaci! Studia na UMCS to nie tylko nauka. Dzięki kołom naukowym i organizacjom studenckim Uniwersytet naprawdę tętni życiem! Macie okazję poznać je już teraz!

Koło Naukowe Amatorów Antyku działa na UMCS od 2001 roku, jego opiekunem jest dr hab. Dariusz Słapek.  Koło zajmuje się w główniej mierze rekonstrukcją historyczną. Jest to odtwarzanie za pomocą współcześnie wytworzonych strojów i artefaktów, względnie oryginalnych, konkretnych wydarzeń z przeszłości, przedstawianie także różnorodnych aspektów życia w wybranym okresie historycznym.

KNAA zajmuje się szeroko pojętym antykiem. Osoby zainteresowane starożytnością w naszym kole znajdą coś dla siebie, jest u nas miejsce dla greckich filozofów czy hoplitów, rzymskich legionistów, gladiatorów czy nawet barbarzyńców! Po za tym obszarem militarnym zajmujemy się także życiem codziennym starożytnych. Zajmujemy się starożytną modą, kuchnią, odkrywany świat muzyki antycznej a także zgłębiamy tajniki antycznych gier planszowych.

W swojej działalności jesteśmy ściśle związani z Stowarzyszeniem Na Rzecz Popularyzacji Antyku Hellas et Roma. Działamy na dwóch płaszczyznach, na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej, gdzie analizujemy źródła historyczne i archeologiczne w celu badań prowadzonych w ramach naszych projektów oraz wykorzystujemy wiedzę w praktyce poprzez prezentacje rekonstrukcyjne odbywające się w całej Polsce a nawet za granicą.

Cele KNAA:

 • promocja Instytutu Historii oraz Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej,
 • współpraca oraz integracja środowiska historyków i archeologów, która wielokrotnie zaowocowała współpracą naukową (pokazy, organizacja konferencji),
 • umożliwianie studentom rozwijania swoich pasji i zainteresowań badawczych,
 • działalność popularyzatorska historii starożytnej,
 • przyczynianie się do rozwoju archeologii eksperymentalnej,
 • działalność edukacyjna w zakresie historii starożytnej,
 • organizacja lekcji żywej historii.

Autor: Koło Naukowe Amatorów Antyku

  Baza wiedzy

  Autor
  Kinga Parcheta
  Data dodania
  9 grudnia 2020