Odwieczny dylemat maturzysty: jaki kierunek studiów wybrać?

Dla każdego maturzysty wybór studiów to najważniejsza życiowa decyzja. Od tego, jakie studia wybierze, w ogromnej mierze będzie zależał jego przyszły rozwój zawodowy. Dodatkowym obciążeniem może być fakt, że znaczna część tegorocznych maturzystów będzie pracować w zawodach, które w obecnej chwili są jeszcze nienazwane, czy mówiąc wprost – jeszcze ich po prostu nie ma.

Najważniejszym kryterium wyboru studiów powinny stać się zatem indywidualne zainteresowania i preferencje. Te indywidualne predyspozycje powinny być drogowskazem pokazującym w pierwszej kolejności, w jakich obszarach nauki najlepiej się ktoś odnajdzie, a następnie jaki rodzaj oraz środowisko pracy będą dla niego najbardziej atrakcyjne. Uleganie chwilowym modom, kalkulacjom, namowom kolegów lub rodziców nie jest dobrym pomysłem. Oczywiście warto rozmawiać ze starszymi kolegami, radzić się rodziców czy też rodzeństwa, szukać informacji, korzystać z porad doradców edukacyjnych oraz zawodowych, ale istotne jest to, aby ostatecznie decyzję podjąć samemu, świadomie, wówczas studiowanie ma szansę stać się przyjemnością i przynieść prawdziwą satysfakcję.

Dokonujące się na rynku pracy zmiany to odejście od stabilnej, linearnej kariery zawodowej w jednej dziedzinie na rzecz realizowania wielu, zróżnicowanych projektów. Tę wielozadaniowość oddaje również zyskująca na popularności kultura slashies, czyli osób, które równocześnie wykonują kilka zawodów. Dziś coraz mniej dziwi fakt, że zawodowo można być równocześnie grafikiem/copywriterem/fotografem/programistą. A właśnie studia uniwersyteckie dają taką możliwość.

Chodzi tutaj nie tylko o to, że można się zdecydować na podjęcie drugiego kierunku studiów i zdobycie wiedzy z różnych obszarów nauki, ale przede wszystkim o zdobycie różnorodnych umiejętności i kompetencji (w tym kompetencji miękkich). Jak bowiem twierdzą eksperci ze Światowego Forum Ekonomicznego, obok umiejętności cyfrowych i technicznych, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, niezwykle ważne staną się umiejętności miękkie. Kilka lat temu zdefiniowano listę takich kluczowych umiejętności, wśród których znalazło się: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza. Kompetencje te zdobywa się nie tylko zgłębiając wiedzę z wybranej dziedziny, ale przede wszystkim angażując się w działalność organizacji studenckich, biorąc udział w praktykach, stażach, wymianach studenckich czy innych aktywnościach uniwersyteckich.

Koncentrując się zaś na samych zawodach przyszłości, zwrócić należy głównie uwagę na ich wielowymiarowość i brak sztywnych granic kompetencji. Odwołując się do licznych rankingów, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że profesje przyszłości będą wynikiem dokonujących się zmian cywilizacyjnych, takich jak zmiany technologiczne, społeczne, demograficzne, ale i ekologiczne. W przypadku zmian cyfrowych warto wspomnieć o zawodach m.in. z obszaru machine learning, cyberbezpieczeństwa, e-biznesu, e-commerce oraz oparte na ideach personalizacji i humanizacji AI. Niezbędni będą specjaliści ds. social mediów oraz innowacji, tj.: trendsetterzy, coolhunterzy oraz mystery shopperzy.

Z kolei szybko dokonujące się zmiany demograficzne, powodujące gwałtowne starzenie się współczesnych społeczeństw, spowodują zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów osób starszych, pracowników socjalnych oraz animatorów czasu wolnego seniorów. Nie wolno zapominać o ruchach typu no-waste czy wzroście zainteresowania ekonomią społeczną, które także wymagają określonej klasy specjalistów. Na znaczeniu nie stracą także zawody związane z turystyką, kulturą, rozrywką oraz społecznym zapotrzebowaniem na alternatywne metody spędzania czasu (np. kreator rzeczywistości wirtualnej).

Wybór kierunku studiów to w rzeczy samej istotna decyzja, która będzie mieć wpływ na kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Pamiętać jednak należy o tym, że wybór ten powinien zostać podyktowany indywidualnymi predyspozycjami i preferencjami, bo tylko wtedy zdobywanie wiedzy będzie przynosiło satysfakcje i zadowolenie z wykonywanej w przyszłości pracy.

    Baza wiedzy

    Data dodania
    27 marca 2020