Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy

Tytuł projektu: „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z039/18

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 3 161 262,60 PLN

Termin realizacji: 01.09.2019-30.09-2021

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/badz-kompetentny-i-atrakcyjny-na-rynku-pracy,16967.htm

    Autor
    Dorota Obydź