Badania naukowe i wyjazdy zagraniczne doktorantów

Procedura przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich