Badania na Wydziałach

Badania naukowe prowadzone na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie finansowane są ze źródeł krajowych i zagranicznych. W ramach źródeł krajowych można uzyskać środki na realizację badań z następujących źródeł:

- dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którą występują corocznie poszczególne Jednostki,

- konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wnioskodawcą jest pracownik naukowy, osoba fizyczna lub student (szczegółowe kryteria określone są w regulaminach poszczególnych konkursów), który zgłasza wniosek na realizację konkretnego projektu badawczego.

Więcej informacji o badaniach realizowanych z poszczególnych źródeł można znaleźć wybierając z menu po lewej stronie.