Rynek pracy w czasie COVID-19 - Raport

Raport pokazuje jak przez kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa zmienił się rynek pracy w Polsce - edycja XIX.

Badanie opisane w raporcie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie, a także w oparciu o losową próbę 1000 nowych ofert opublikowanych na portalach
Pracuj.pl i OLX.pl.

Zaprezentowana została m. in. dostępna ilość ofert w porównaniu z poprzednimi okresami, statystyki dotyczące ofert pracy dla poszczególnych branż i zawodów, a także inne statystyki dotyczące dostępnych ofert pracy w badanym okresie.

Raport znajduje się na stronie https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/11/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-w-pa%C5%BAdzierniku-2021.pdf

(opis na podstawie Raportu)

    Badania i raporty

    Data dodania
    3 stycznia 2022