Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Kwiecień 2022 (PARP)

Raport ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawia wyniki badań w tym zakresie oraz trendy.

Publikacja obejmuje okres sprawozdawczy od 29 marca do 29 kwietnia 2022 r. Przedstawiono w niej wyniki badań i analiz dotyczących polskiego, a także międzynarodowego rynku pracy, które zostały opublikowane w danym okresie. Na uwagę zasługują między innymi podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w kwietniu 2022 r, m. in. raport „Talent Trend 2022 put people first to recharge your talent strategy” i raport „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”

Opracowanie przedstawia statystyki dotyczące rynku pracy w Polsce - m.in. liczbę bezrobotnych, stopę bezrobocia, statystyki dotyczące wolnych miejsc pracy i wynagrodzenia.

Raport i więcej informacji znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-kwiecien-2022

(opis na podstawie Raportu i strony parp.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    17 maja 2022