Raport: Aktywność ekonomiczna ludności Polski - IV kwartał 2021 roku (data publikacji 29.04.2022)

Raport zawiera m.in. informacje informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Znalazł się w nim także podział pracujących wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.

W punlikacji zamieszczona została także charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz informacje dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Publikacja opracowana została na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 4 kwartale 2021 roku.

Więcej informacji na temat raportu w tym link do publikacji znajduje się na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2021-roku,4,45.html

(opis na podstawie Raportu i strony stat.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    29 kwietnia 2022