Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 10 (PARP)

Raport PARP zawiera m. in. opis wybranych trendów społecznych, gospodarczych i technologicznych (Społeczeństwo 5.0, praca zdalna), a także opis Narodowych Systemów Innowacji krajów ujętych w poprzednich Raportach z monitoringu trendów.

Opis na podstawie strony PARP:

Monitoring trendów w innowacyjności stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI), realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

Trendy i ich kierunki rozwoju innowacyjności to zagadnienia istotne z punktu widzenia instytucji wspierających innowacje. Znajomość i orientacja w nowych zjawiskach wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całego społeczeństwa pozwala na lepsze, a przez to bardziej efektywne działanie tychże instytucji. Wiedza nt. światowych trendów w innowacjach sprzyja lepszemu rozumieniu tych procesów i pomaga elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania.

Więcej informacji na temat Raport, w tym pełny Raport na stronie https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-w-innowacyjnosci-raport-10

(opis na podstawie parp.gov.pl)

    Badania i raporty

    Data dodania
    30 września 2021