Awans UMCS w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” UMCS zajął wysokie - 26 miejsce. Uczelnia awansowała aż o trzy pozycje w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia.

Warto zauważyć, że od pięciu lat miejsce Uniwersytetu w rankingu regularnie wzrasta. W 2010 roku UMCS zajmował 34 pozycję, w tegorocznym rankingu – już 26. W dobie pogłębiającego się niżu demograficznego jest to dobra prognoza pokazująca, że Uczelnia się rozwija.

Najwyższą liczbę punktów odnotowaliśmy w takich kategoriach jak:

 • ocena parametryczna (72,31)
 • preferencje pracodawców (71,29)
 • uprawnienia habilitacyjne (71,09)
 • rozwój kadry własnej (69,96)
 • warunki korzystania z biblioteki (67,86)
 • modyfikowany współczynnik Hirscha (66,58).

W tym roku w rankingu oceniono 87 uczelni akademickich. W samym województwie lubelskim nasza Uczelnia zajmuje 1 miejsce w kategorii preferencje pracodawców. W skali kraju, pozycja ta jest również bardzo dobra, gdyż plasujemy się na miejscu 15. W zestawieniu Uniwersytetów UMCS zajął, analogicznie do roku ubiegłego, wysoką 9 pozycję.

Cieszy również fakt wysokich pozycji niektórych kierunków studiów prowadzonych w UMCS:

 • 6 miejsce na 20 dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • 6 miejsce na 25 dla politologii i stosunków międzynarodowych;
 • 8 miejsce na 20 dla filologii polskiej,
 • 8 miejsce na 20 dla historii i archeologii.

Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” pokazuje jakość edukacji prowadzonej w szkołach wyższych i stanowi dla nich swojego rodzaju drogowskaz wskazujący, w którą stronę uczelnia powinna się w przyszłości profilować, jakie aspekty działalności należy rozwijać i jakie wyznaczyć priorytety. Ranking ma m.in. za zadanie pomóc potencjalnym kandydatom na studia w wyborze Uczelni. Skonstruowany został na podstawie 31 wskaźników.

 

 

  Informacje prasowe

  Data dodania
  9 czerwca 2015