Książka miesiąca


Redaktor: 20 lat bez "Kultury"/ redakcja Iwona Hofman; współpraca Ewelina Górka i Justyna Maguś.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. - 316 stron; 21 cm.
ISBN: 978-83-227-9366-4

„W dwudziestą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia autorzy tomu przywracają pamięci społecznej postać i dzieło Redaktora, koncentrując się na skatalogowaniu pojęć i wartości, które zachowały walor wektorów współczesności." – zaznacza we wstępnie Iwona Hofman. Walorem wydania są prezentacje osobistych wspomnień - „spotkań z Redaktorem", które uzupełniają szkic osobowości Giedroycia i jednocześnie pokazują zasadność oraz wpływ szeroko pojętej działalności Instytutu Literackiego na postrzeganie i interpretowanie rzeczywistości przez kolejne pokolenia Polaków.

W zbiorze szkiców, wspomnień, artykułów znaleźli się tacy autorzy, jak: Mirosław Chojecki, Klaudia Cynamow-Sosin, Józef Gawłowicz, Rafał Habielski, Tomasz Jastrun, Basil Kerski, Piotr Kłoczowski, Gábor Lagzi, Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Piotr Mitzner, Sławomir N. Nowinowski, Andrzej Peciak, Krzysztof Pomian, Jan Pomorski, Paweł Rodak, Wojciech Sikora, Rafał Stobiecki, Leszek Szaruga.

Źródło: Centrum Medialne UMCS