Ostatnia aktualizacja
16.09.2021

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu budowy Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie – w ramach projektu „Ecotech – Complex – Człowiek, środowisko, produkcja”

PN/14-2013/ECOTECH - postępowanie zakończone aukcją elektroniczną

Ogłoszony
05.08.2013
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2013-08-08 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2013-08-08 12:00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2013-08-08 11:00