Ostatnia aktualizacja
16.09.2021

Zamówienia publiczne

Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

PN/4-2014/DTI

Ogłoszony
05.03.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2014-03-11 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2014-03-11 12:00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2014-03-11 11:00