Atrakcyjne kierunki i specjalności

MATEMATYKA (nowy program studiów)

Studia stacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Specjalności: -ogólna; - finansowa i ubezpieczeniowa; -informatyczna; statystyczna analiza danych.

MATEMATYKA W FINANSACH*

Studia stacjonarne I stopnia  oraz studia stacjonarne II stopnia. Specjalności: - metody statystyczne w finansach; - metody aktuarialne.

*w przygotowaniu nowy program studiów

NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI

Studia stacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia dające uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów jest zgodny z najnowszym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

FIZYKA

Studia I stopnia stacjonarne. Specjalności: - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; biofizyka molekularna i medyczna; fizyka doświadczalna; fizyka teoretyczna i astrofizyka.

FIZYKA TECHNICZNA

Studia I stopnia stacjonarne, inżynierskie oraz studia II stopnia stacjonarne. Specjalności: - nowoczesne materiały i techniki pomiarowe; fizyka medyczna; fizyka komputerowa.

INFORMATYKA 

Studia stacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia stacjonarne. Specjalności: - deweloper; - tester/analityk/wdrożeniowiec.

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii. Studia I stopnia stacjonarne, inżynierskie oraz studia II stopnia stacjonarne.

 

 

Czytaj o naszych kierunkach


 Fizyka techniczna (studia stacjonarne I stopnia)


Specjalność: Fizyka komputerowa 

Pasjonujesz się nowymi technologiami? Interesujesz się fizyką, a szczególnie jej wpływem na codzienne życie i naszą przyszłość? Chciałbyś pogłębiać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego? A może szukasz kierunku studiów, który połączy Twoje zamiłowanie do informatyki oraz zainteresowania naukami ścisłymi? Jeśli chciałbyś mieć realny wpływ na kreowanie przyszłości oraz powodzenie na rynku pracy, to nowa specjalność na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS jest właśnie dla Ciebie! 

Do oferty dydaktycznej UMCS została w tym roku włączona atrakcyjna propozycja – specjalność fizyka komputerowa utworzona na kierunku fizyka techniczna, studiach inżynierskich I stopnia. Jest ona odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku pracy i kształci inżynierów z umiejętnościami komputerowymi. 

Na początku wyprowadzamy z błędu - fizyka komputerowa nie jest równoznaczna z informatyką. To kierunek, na którym poznamy „narzędzia” informatyków oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu realnych problemów stawianych np. przez przemysł samochodowy, energetykę, medycynę, biochemię, astrofizykę, meteorologię i wiele innych, a wymagających znajomości praw i zjawisk fizyki. 

Jak się studiuje na takim kierunku? Zdecydowanie z sukcesem dla przyszłej kariery zawodowej. Instytut Fizyki UMCS już prowadził taką specjalność na studiach magisterskich na kierunku fizyka kilkanaście lat temu. Zrezygnowano czasowo ze specjalności, kiedy powstał Instytut Informatyki, jednak ówcześni absolwenci tego kierunku zajmują obecnie wysokie stanowiska w firmach komputerowych, przemyśle i bankowości, a część z nich kontynuowała karierę naukową i dziś pracuje np. w NASA czy kieruje wiodącymi ośrodkami badawczymi. 

Fizycy wracają w roku akademickim 2018/2019 z ofertą dydaktyczną na miarę naszych czasów i potrzeb. W siatce kierunku znajdują się przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów czy języki programowania. W ofercie dydaktycznej znajdziemy także przedmioty nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie profesów fizycznych, informatyka kwantowa. Włączyliśmy w siatkę zajęć mikrokontrolery i ich zastosowanie, interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, inżynierskie programy użytkowe, modelowanie i symulacje układów technicznych, a także metody przetwarzania i wizualizacji danych.

Podczas studiów będziesz miał także okazję rozwijać swoje pasje i zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń branżowych łatwiej nawiążesz kontakty biznesowe. Kończąc studia na tej specjalności z pewnością wejdziesz na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.

 

 Fot. Bartosz Proll


Specjalność: Fizyka medyczna

Lubisz nauki ścisłe, a jednocześnie interesujesz się medycyną? Chciałbyś podjąć naukę na studiach, które w przyszłości zapewnią Ci powodzenie na rynku pracy? A może chciałbyś mieć realny wpływ na przyszłość fizyki i medycyny? Jeśli tak, to fizyka medyczna – specjalność na kierunku fizyka techniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest właśnie dla ciebie! 

Dlaczego warto zainteresować się ofertą dydaktyczną na kierunku fizyka techniczna? Doskonale wyposażone laboratoria fizyki medycznej, optometrii, metod jądrowych czy biofizyki zostały stworzone specjalnie dla studentów specjalności fizyka medyczna i oferują im możliwość zdobywania praktyki w obsłudze najnowocześniejszego sprzętu medycznego, przy jednoczesnych gruntownych, fizycznych podstawach jego działania. Program kierunku umożliwia zrozumienie podstaw fizycznych działania nowoczesnej aparatury stosowanej w diagnostyce i terapii medycznej oraz w ochronie radiologicznej. Jako student już na etapie studiów zetkniesz się z nowatorską aparaturą naukową, w tym również taką, którą prawdopodobnie spotkasz w przyszłych miejscach pracy. Dodatkowym atutem studiów są specjalistyczne praktyki prowadzone w placówkach medycznych na terenie Lublina. 

Jako absolwent tych studiów po 7 semestrach nauki uzyskasz dyplom inżyniera i będziesz przygotowany zarówno do podjęcia zatrudnienia odpowiadającego na aktualne potrzeby rynku pracy, jak i na kontynuację edukacji na kierunkach II stopnia. Kończąc specjalność fizyka medyczna znajdziesz zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, zakładach związanych z ochroną środowiska oraz placówkach nadzoru radiologicznego, w miejscach, gdzie potrzebna jest umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń, w laboratoriach oraz zakładach medycyny nuklearnej. 

Pamiętaj także, że okres studiów to nie tylko nauka, ale także szansa na skorzystanie z dodatkowych aktywności. Swoje zainteresowania organizacyjne i edukacyjne rozwiniesz w kołach naukowych oraz podczas organizacji konferencji i wydarzeń specjalistycznych. Dla fanów sportu Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin przygotował bogatą ofertę specjalistycznych sekcji sportowych, natomiast pasje kulturalne możesz realizować w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” i Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS.

Szczegółowe informacje o programach studiów, kwalifikacjach absolwenta i działaniach dodatkowych znajdziesz na stronie Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki: mfi.umcs.lublin.pl

 Fot. Bartosz Proll


 Inżynieria nowoczesnych materiałów (studia stacjonarne II stopnia,1,5-roczne) 


Marzą Ci się nowoczesne i przyszłościowe studia? Chciałbyś podjąć naukę na praktycznym kierunku studiów oraz zdobyć wykształcenie, które umożliwi Ci osiągnięcie sukcesu na wymagającym rynku pracy? Jeśli tak, to studia magisterskie pt. Inżynieria Nowoczesnych Materiałów są właśnie dla Ciebie! Wybierz te międzyobszarowe studia, rozwiń swoją wiedzę w zakresie fizyki oraz chemii nowoczesnych materiałów i wkrocz na rynek pracy jako specjalista z zakresu produkcji oraz metod badania nowej generacji materiałów. 

Studia magisterskie oferowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS trwają 3 semestry i są dedykowane absolwentom studiów I stopnia kierunków ścisłych (inżynieria nowoczesnych materiałów, fizyka, fizyka techniczna, chemia) oraz biologicznych (m.in. biotechnologia). 

Na tych studiach zdobędziesz ogólną i praktyczną wiedzę o technologii produkcji nowoczesnych materiałów oraz technikach ich badania. W siatce zajęć obowiązkowych znajdziesz przedmioty poświęcone nanomateriałom funkcjonalnym, technologii materiałowej, tworzywom sztucznym, fotowoltaice czy światłowodom. W nowoczesnych i świetnie wyposażonych laboratoriach zapoznasz się z technikami badania biomolekuł, technikami spektroskopowymi (m.in. FT-IR, XPS, NMR) i jądrowymi. Zdobędziesz też praktyczną i użyteczną w karierze zawodowej wiedzę o kierowaniu oraz realizacji projektów. 

Co istotne, zajęcia fakultatywne zostały rozłożone w blokach umożliwiających sprecyzowanie kierunku edukacji. Możesz skoncentrować się na materiałach dla energetyki, poznać odnawialne źródła energii, ale również zastosowania materiałów w energetyce jądrowej i motoryzacji. Jeśli jednak bardziej interesujesz się chemią czy biotechnologią, masz wybór spośród aż 12 oferowanych przedmiotów. Poznasz biomateriały i kompozyty, związki krzemoorganiczne i wielkocząsteczkowe, a dla zainteresowanych jubilerstwem proponujemy gemmologię, czyli naukę o kamieniach szlachetnych. 

Nie mniej ważna w edukacji na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów jest wiedza o nowych nano- i metamateriałach, materiałach magnetycznych oraz technikach ich wytwarzania i modelowania. Obecna gospodarka i przemysł oczekują od wykwalifikowanych pracowników znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów.

Jako absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów uzyskasz wiedzę uzupełniającą twoje dotychczasowe wykształcenie, a kwalifikacje nabyte w trakcie studiów i praktyk przygotują cię do podjęcia atrakcyjnej pracy. Przed tobą pojawi się możliwość podjęcia zatrudnienia w przemyśle energetycznym, chemicznym, biotechnologicznym, ale również w ośrodkach badawczych i laboratoriach zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw oraz w technologicznych instytucjach badawczych. Możesz zająć się produkcją nowych materiałów (kompozytowych, polimerowych, itd.), kontrolą ich składu i jakości, obróbką materiałową lub wykonywać ekspertyzy w laboratoriach akredytowanych.

Podczas studiów będziesz miał także okazję rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, zaś przy organizacji konferencji oraz wydarzeń łatwiej nawiążesz kontakty w branży. Kończąc studia na tym kierunku z pewnością wejdziesz na rynek pracy ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, pożądaną dziś przez pracodawców.

Nie wahaj się i już teraz zarejestruj się na studia w naszym Uniwersytecie! Ogranicza Cię tylko wyobraźnia!

Szczegółowe informacje o programach studiów, kwalifikacjach absolwenta i działaniach dodatkowych znajdziesz na stronie Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki: mfi.umcs.lublin.pl (Dla kandydatów na studia).

 

Foto. Bartosz Proll