Asystent studenta z ASD - zaproszenie do udziału w projekcie

Uniwersytet realizuje projekt pt. „Asystent studenta z ASD” (POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20)

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne

Celem projektu jest zwiększenie szans studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa dzięki przygotowaniu do pracy i podjęciu współpracy z neuronietypowymi studentami przez Liderów-Adwokatów wyłonionych w ramach 40 uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zasadniczym efektem projektu jest opracowanie modelu oraz zbioru dobrych praktyk dotyczących wdrażania już opracowanej innowacji społecznej, dedykowanej studentom z ASD, jak również utworzenia sieci adwokatów działających w ramach 40 Uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie i rozszerzaniem jej o kolejne szkoły wyższe działające na terenie kraju.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

  • Studentów ze spektrum autyzmu, którzy potrzebują wsparcia w procesie kształcenia.
  • Studentów, którzy w ramach wolontariatu chcieliby wspierać studentów ze spektrum autyzmu. Gwarantujemy profesjonalne szkolenia i stałe wsparcie Lidera.
  • Osoby ze społeczności akademickiej, które chciałyby włączyć się w działania na rzecz wsparcia środowiska osób ze spektrum autyzmu.

Wszelkie zapytania proszę kierować do: dr hab. Anna Prokopiak, anna.prokopiak@mail.umcs.pl.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza:

Asystent studenta z ASD


Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki

    Aktualności

    Data dodania
    20 kwietnia 2022