Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie: APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych, współpracujących z systemem USOS. Aplikacja pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych powstających w UMCS. Podstawową funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji. W czynności te zaangażowanych jest kilka osób (autor pracy, opiekun pracy, recenzenci, pracownicy dziekanatu), które na poszczególnych etapach obsługi APD mają obowiązek wykonania określonych zadań.


Link do szczegłówych informacji o APD, w tym zarządzeń Rektora regulujących jego działanie oraz instrukcji obsługi serwisu: https://www.umcs.pl/pl/apd,8266.htm.

Na Wydziale Humanistycznym obowiązuje również: Uchwała nr 31/I/2016 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie procedur dyplomowania i recenzowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) na Wydziale Humanistycznym UMCS.