Ankieta oceny zajęć

Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Rozpoczyna się kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 8 czerwca do 18 lipca 2015 r. możecie ocenić sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych oferowanych przez UMCS.

Podczas rekrutacji każdy z Was zostawił swój adres e-mail w systemie IRK. Wykorzystaliśmy te dane i rozesłaliśmy Wam zaproszenia do wypełnienia Ankiety. Wystarczy kliknąć w podany link i ocenić zajęcia. Pamiętajcie, że udział w badaniu jest dobrowolny, a wszystkie udzielane odpowiedzi są poufne. Sami decydujecie, kiedy i gdzie wypełnicie ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 15 minut wolnego czasu.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej, a jej wyniki nie są obojętne wykładowcom oraz władzom Wydziałów i Uniwersytetu. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym kursie. Dzięki temu nasz Uniwersytet stale zmienia się dla Was na lepsze.

Jednocześnie informujemy, że mogą się zdarzyć przypadki, że ktoś nie otrzymał takiej wiadomości. W tej sytuacji bardzo prosimy o wysłanie swoich danych (tj.: adresu e-mail, pełnej nazwy kierunku studiów, roku, stopnia i specjalności) na adres e-mail: sjk@umcs.pl

Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    12 czerwca 2015