Architektura informacji, I stopień

 

Nazwa kierunku

Architektura informacji, I stopień

Specjalności

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Architektura systemów informacyjnych

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studia nawiązują do światowych wzorców kształcenia w zakresie architektury informacji rozumianej jako zbiór wiedzy i kompetencji dotyczących generowania, gromadzenia, przechowywania, dystrybucji i wykorzystywania informacji w postaci cyfrowej, w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Ich oryginalność i innowacyjność polega m.in. na zaadresowaniu studiów do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi.

Unikatowość programu zawiera się w  ukierunkowaniu nie tylko na praktyczne, ale też teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia i zarządzania zasobami informacyjnymi (IRM - Information Resorce Management), z uwzględnieniem kwestii ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego. Kładzie się w nich nacisk na problematykę użyteczności systemów informacyjnych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb aktywnie zmieniającego się społeczeństwa informacji i wymogów rynku pracy, na którym poszukiwane są osoby przygotowane do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i projektowaniem środowisk i systemów informacyjnych; badaniem, testowaniem i analizą ich użyteczności; zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji w różnych postaciach. Stąd położono nacisk na kształcenie pożądanych kompetencji i umiejętności przygotowujących studentów nie tylko do pracy w takich zawodach, jak m.in. architekt informacji, specjalista zarządzania informacją, projektant baz danych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie, tester użyteczności aplikacji i wielu innych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą podjąć kształcenie na studiach II stopnia.

W procesie kształcenia stosowane są innowacyjne metody nauczania, które nakierowane są na interaktywne pozyskiwanie informacji w zasobach sieci, opcjonalnie uzupełniane materiałami pomocniczymi.

Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesne zaplecze badawcze i dydaktyczne, przede wszystkim o Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji, które dysponuje nowoczesnym sprzętem i narzędziami badawczymi. 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Erasmus+

 

Sylwetka absolwenta

Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi, jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytoria naukowe, kursy e-learningowe, serwisy, portale, wortale, strony internetowe czy systemy CMS oraz biznesowe (np. CRM, ERP, BI). Pracę znajdziesz więc np. przy projektowaniu, budowaniu, tworzeniu treści i zarządzaniu takimi systemami. Specjaliści od architektury informacji mogą też zajmować się UX designem, mediami społecznościowymi, projektowaniem baz danych czy testowaniem aplikacji. Wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki, a wraz z szybkim rozwojem technologii cyfrowych cały czas pojawiają się nowe.

Uprawnienia zawodowe

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Instytucje kultury, instytucje administracji samorządowej i państwowej, instytucje edukacyjne, media, biznes, wydawnictwa, repozytoria i archiwa cyfrowe

Jednostka prowadząca

Wydział Filologiczny UMCS

Opiekun kierunku

prof. dr hab. Maria Juda

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Iwona Tsanev

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Tatsiana Lakhmitskaya

 

Dodatkowe informacje (linki)

Facebook:
https://www.facebook.com/ArchitekturaInformacji.UMCS

Instagram:
https://www.instagram.com/ai_umcs

Twitter:
https://twitter.com/ai_umcs

Facebook Koła Naukowego Architektów Informacji:
https://www.facebook.com/knaiumcs

 

Program studiów

Specjalność: Publikowanie cyfrowe i sieciowe (od roku akad. 2019/2021):

 

Specjalność: Architektura systemów informacyjnych (od roku akad. 2019/2020):

 

Od roku akad. 2022/2023: