Archeologia UMCS gościem Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Archeologia UMCS - Lublin - Wrocław

LUBLIN – MIASTO INSPIRACJI – WE WROCŁAWIU

25-29.05 / Wrocław

Po raz pierwszy w historii doszło do współpracy kulturalnej sześciu miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Koalicja Miast ma na celu prezentację Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania i Szczecina, aby pokazać, co stanowi o ich genius loci, czyli duchu miejsca. Jako pierwszy we Wrocławiu zaprezentuje się Lublin. Wśród wielu przedsięwzięć natury artystycznej (teatr, muzyka – generalnie sztuka) organizatorzy postanowili umieścić archeologię, jako jeden z najważniejszych elementów kształtujących wizerunek miasta i regionu.
To przekonanie będzie uzasadniał prof. Andrzej Kokowski – m. in. laureat konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” i „Popularyzator Nauki 2008”.
W dniu 24 maja wygłosi wykład publiczny „Lublin – miasto, w którym rodzą się największe odkrycia” (BarBara Infopunkt, godz. 13.00, ul. Świdnicka 8c), a następnego dnia, w trakcie oficjalnego otwarcia lubelskiej obecności w Europejskiej Stolicy Kultury w obecności Prezydentów Miast Wrocławia i Lublina, wygłosi wstęp do całotygodniowej prezentacji (20.30, ul. Szajnochy), po którym nastąpi niekończący się festiwal kultury.

Zobacz-przeczytaj więcej na stronie: http://www.wroclaw2016.pl/program-koalicji-miast-lublin-wroclaw

 

oprac. A. Kokowski, T. Dzieńkowski

    Aktualności