Archeologia

Skład Rady Naukowej w dyscyplinie archeologia

Przewodniczący 

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

dr hab. Marek Florek
dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kokowski
dr hab. Halina Taras
dr hab. Anna Zakościelna, prof. UMCS
dr hab. Anna Zalewska, prof. UMCS

Przedstawiciel Związków Zawodowych działających w UMCS

dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS 

Przedstawiciel młodszych pracowników nauki

dr Marcin Szeliga

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS 

mgr Marcin Janakowski


Przedstawiciel studentów: Mateusz Szmulik 
Protokolant: mgr Dorota Tymczak