APD

Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD) to serwis internetowy, który pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych powstających na Uniwersytecie.

Dostęp do systemu APD

Szkolenie z obsługi APD

Film instruktażowy dotyczący składania i archiwizacji prac w APD


Uwaga!
 W przypadku braku możliwości wprowadzenia do APD informacji na temat pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy), prosimy o kontakt z pracownikami dziekanatu.


Szczegółowe informacje na temat APD można odnaleźć na stronie internetowej Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia.