Aparatura naukowo-badawcza

Strona w opracowaniu.

 

Wykaz specjalistycznej aparatury pomiarowo-badawczej WNoZiGP - układ alfabetyczny:

 

 

Aparat do analizy izotopowej wody i pary wodnej H2160,   H2180 ,   HD160

   

Aparat do analizy izotopowej węgla (TC, TOC, IC) w próbkach stałych i ciekłych

 

Analizator elementarny CNS

 

Analizator kształtu i wielkości ziaren

 

Dwukanałowy chromatograf  jonowy

Laserowy analizator pomiarów wielkości cząstek

Malvern Mastersizer 2000 HydroG

  ICP-MS- LC kwadrupolowy spektrometr masowy 

z komorą zderzeniową i chromatografem cieczowym

  Mikroskop elektronowy
   Skanery laserowe (TLS)
   Spektrometr absorpcji atomowej AMA 254
 

 Spektrometr rentgenowski ED-XRF

X-ray fluorescence spectrometer ED XRF (Energy Dyspersive)

  Tachimetry laserowe